THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

THÔNG TIN ĐẶT PHÒNG Beach Villa & Pool Villa

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

1. PHƯƠNG THỨC thanh toán TRỰC TIẾP

SA HUỲNH BEACH RESORT
Địa chỉ: QL1A - Phổ Châu - Đức Phổ - Quảng Ngãi

Tel: (0255) 3 860 311 - 0941 860 311 
Hotline: 
0869 366 777
Email: salesquangngaitourist@gmail.com
Website: 
WWW.sahuynhresort.com.vn